Fusos tèxtils

Fusos tèxtils


Fusos per a contínues de filar i retòrcer.

Fusos de doble torsió.

Fusos per a retorcedores i cablejadores.

Fabriquem sèries de fusos reduïdes per a recanvis o màquines de laboratori.

Reparació i adaptació tot tipus de fusos.